Tule-sairauksien riskitekijät: Ehkäise sairauksia omilla elintavoillasi

Monet eri tekijät vaikuttavat omalta osaltaan tuki- ja liikuntaelimistön terveyteen. Suurimpaan osaan näistä tekijöistä ihminen voi vaikuttaa ainakin osittain omilla valinnoillaan. Pyrkimällä kokonaisvaltaisesti terveellisiin elintapoihin voit sekä ehkäistä tuki- ja liikuntaelinongelmia että helpottaa 1296x728_7_Chronic_Lung_Diseases-Causes_and_Risk_Factorselämää sairauden kanssa. On olemassa kuitenkin myös tekijöitä, jotka valitettavasti sijoittuvat ihmisen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolelle. Näitä ovat ikä sekä perintötekijät. Ikääntyminen aiheuttaa tunnetusti erilaisia toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia elimistöön, mm. luusto haurastuu, nivelten liikkuvuus vähenee ja lihasmassa pienenee.

Pääsääntöisesti kuitenkin monet päivittäin tekemäsi valinnat ovat myös välillisesti yhteydessä tuki- ja liikuntaelinten hyvinvointiin. Kuinka tämä sitten tapahtuu käytännössä? Ohesta löydät vastauksen tähän kysymykseen.

Liikunta

Liikunnan merkitys kokonaisvaltaiselle terveydelle on valtava. Se muodostaa pohjan hyvälle toimintakyvylle. Liian vähäistä liikunnan määrää on pidetty mahdollisesti yhtenä osteoporoosin eli luukadon riskitekijänä. Lapsuudessa ja nuoruudessa hankittu riittävä luumassa hidastaa luukadon alkamista. Liikunta lisää luun massaa ja tiheyttä sekä lujittaa luustoa. Erityisesti luuston hyvän kunnon kannalta tärähdyksiä sisältävä liikunta on suositeltavaa: tähän sopivat oivallisesti esimerkiksi pallo- ja mailapelit, hyppyjä sisältävä jumppa ja tanssi.

Tuki- ja liikuntaelimistön kunto koostuu kahdesta osa-alueesta: staattisesta ja dynaamisesta notkeudesta sekä lihasvoimasta ja -kestävyydestä. Liikkumattomuus altistaa lisääntyneelle lihasjäykkyydelle, mikä korostuu erityisesti vanhemmalla iällä. Lihasjäykkyys altistaa mm. revähdyksille ja rasitusvammoille. Lihasvoima ja -kestävyys puolestaan koostuvat maksimivoimasta, nopeasta voimantuotosta ja väsymyksen sietokyvystä. Voimantuoton nopeutta tarvitaan yllättävissä tilanteissa tasapainon säilyttämiseen – esimerkiksi liukastuessa. Maksimivoima ja väsymyksen sietokyky heikkenevät iän myötä ja samalla myös palautuminen hidastuu. Lihasten kestovoimaa tarvitaan arjessa esimerkiksi ryhdin ja tasapainon ylläpitämiseen. Erityisesti ikääntyvien naisten on tärkeää huolehtia lihasvoiman ylläpitämisestä, sillä pienikin lihasvoiman menetys voi vaikeuttaa selviytymistä päivittäisistä toimista.

Yksinkertaisimmillaan voit ehkäistä tule-sairauksia lisäämällä liikunnan määrää. Pienillä valinnoilla voit lisätä hyötyliikuntaa arkeen – esimerkiksi kävelemällä tai pyöräilemällä kauppaan.

Painonhallinta

Ylipaino selittää mahdollisesti ainakin osan suomalaisten miesten polvivammoista. Kun painoa on suhteessa liikaa normaaliviitearvoihin verrattuna, keho kuormittuu vääränlaisella tavalla. Ylipainoon liittyviä tuki- ja liikuntaelimistön ongelmia ovat muun muassa nivelrikko ja selkävaivat. Painonhallinnalla voi ehkäistä sekä näiden ongelmien puhkeamista että hidastaa jo alkaneen ongelman etenemistä. Ylipainoa voi ehkäistä tehokkaasti noudattamalla terveellistä ruokavaliota, syömällä kohtuullisen kokoisia annoksia säännöllisin väliajoin ja liikkumalla säännöllisesti.

On hyvä kuitenkin huomioida, että myös alipaino on haitallista tuki- ja liikuntaelinten terveyden kannalta. Yksipuolinen ruokavalio, josta ei saa riittävästi tarpeellisia ravintoaineita, voi johtaa luuston heikkenemiseen, mikä puolestaan altistaa osteoporoosille. Lisäksi alipaino on yksi lonkkamurtumien riskitekijöistä.

Tupakointi

Tupakoinnin terveyshaitat eivät varmasti nykyään ole enää kenellekään uutta tietoa. Sillä on haitallisia vaikutuksia lähes kaikkiin kehon eri osa-alueisiin – myös tuki- ja liikuntaelinten terveyteen. Tunnetuin tule-sairaus, jolle tupakoinnin tiedetään altistavan, on nivelreuma. Tupakointi lisää nivelreumaa aiheuttavan reumatekijän esiintymistä veressä. Sairastumisriski tupakoivilla miehillä on noin 2-4 kertaa suurempi kuin tupakoimattomilla, kun taas naisilla vastaava riski on suuruudeltaan 1,5-3-kertainen.

Tupakoinnin on katsottu myös vaikuttavan selkäkipuihin ja -sairauksiin. Tutkimusten mukaan tupakointi supistaa selkärangan verisuonia, jolloin kudosten ravinnonsaanti heikentyy. Lisäksi kivut voivat tuntua voimakkaammilta, sillä tupakointi lisää veren tulehdustekijöitä.

Kuten kaikkien muidenkin sairauksien kohdalla, viimeistään sairauden puhjettua tupakoinnin lopettamista suositellaan. Parempi on toki välttää tupakointia kokonaan.

Työergonomia päätetyöskentelyssä

Oikeat työskentelyasennot ovat äärettömän tärkeitä tuki- ja liikuntaelinten hyvinvoinnin kannalta. Tule-sairauksien lisääntyminen on mahdollisesti yhteydessä lisääntyneeseen tietokonetyöskentelyyn, jossa työtä tehdään pitkään samassa asennossa. Pyri pitämään hartiasi rentoina ja niska suorassa, jolloin pää on riittävän takana. Voit löytää oikean asennon vetämällä pääsi taaksepäin ja sulkemalla silmäsi. Kun avaat silmät, katseesi tulisi olla kohdistunut näytön keskiosaan. Muista myös tauottaa työtäsi, vaihtaa asentoa riittävän usein ja nousta välillä seisomaan. Jumissa olevia lihaksia voi avata yksinkertaisella taukojumpalla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *