Kuinka tule-sairauksia hoidetaan?

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja -vaivojen hoito on kehittynyt viime vuosisadan aikana huimasti. Nykyään painotetaan erityisesti monialaista hoitoa ja kuntoutusta, mikä tarkoittaa sitä, että sairauden hoidossa yhdistyvät monet eri hoitomuodot, joista vastaavat laajasti terveydenhuollon eri palvelut.

Selkäkipu ja yleisimmät selkäsairaudet

Ihmisen selkään kohdistuu muihin nisäkkäisiin verrattuna erityinen lisärasite, nimittäin pystyasento. Nelijalkaisiin nisäkkäisiin verrattuna pystysuuntainen selkäranka altistaa erilaiselle kuormitukselle. Historian mukana selkään kohdistuva rasitus on muuttanut muotoaan etenkin

Niska-hartiaseudun vaivat – Mistä kivut johtuvat ja kuinka niitä hoidetaan?

Tuki- ja liikuntaelinten (TULE) sairaudet ovat yleisimmin kipua aiheuttava pitkäaikaissairauksien ryhmä, joka johtaa myös eniten poissaoloihin työstä. Selkäkipu on TULE-vaivoista yleisin, mutta niska-hartiaseudussa esiintyy kipuja myös hyvin yleisesti – lähes yhtä paljon kuin alaselässä.

Tuki- ja liikuntaelinsairauksista aiheutuvat kustannukset yhteiskunnalle

Tuki- ja liikuntaelimistön vaivat ja sairaudet tulevat kalliiksi yhteiskunnalle. Ne aiheuttavat työikäisten keskuudessa eniten poissaoloja työstä ja ovat toiseksi yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeelle jäämiseen heti mielenterveyshäiriöiden jälkeen. Vuonna 2016 työkyvyttömyyseläkettä sai yhteensä 152

Tule-sairauksien riskitekijät: Ehkäise sairauksia omilla elintavoillasi

Monet eri tekijät vaikuttavat omalta osaltaan tuki- ja liikuntaelimistön terveyteen. Suurimpaan osaan näistä tekijöistä ihminen voi vaikuttaa ainakin osittain omilla valinnoillaan. Pyrkimällä kokonaisvaltaisesti terveellisiin elintapoihin voit sekä ehkäistä tuki- ja liikuntaelinongelmia että helpottaa

Liikuntavammat – Tunnista riskit ja ehkäise tapaturmia

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyssä ja hoidossa olennaisessa asemassa on säännöllinen ja monipuolinen liikunta. Kuitenkin tapaturmaluokista liikuntatapaturmat ovat yleisimpiä Suomessa. Näiden tapaturmien yleistyminen johtuu todennäköisesti suomalaisten lisääntyneestä terveystiedosta:

Reumasairaudet – mitä ne ovat?

Tuki- ja liikuntaelinten sairauksista vaikeimpia ovat reumaattiset immuunitaudit. Kuten muissakin autoimmuunitaudeissa, näissä elimistön immuunisolut toimivat poikkeavasti siten, että ne kääntyvät ikään kuin elimistöä vastaan. Reumaattisia immuunitauteja sairastavilla on joko virheitä

Tule-sairaudet – Erilaiset tutkimusmenetelmät

Tuki- ja liikuntaelinten vaivat eivät rajoitu ainoastaan varsinaisiin sairauksiin ja oireyhtymiin. Akuutti tai tilapäisesti pitkittynyt kipuilu voivat myös osaltaan heikentää toimintakykyä ja aiheuttaa sairauspoissaoloja työstä. Kuitenkin esimerkiksi hyväennusteiset niskakivut, kuten tension neck,